Opetussuunnitelmat on nähtävillä opinto-oppaassa.

Curricula can be seen in study guide.